Ungdomstrinn på Kvikne skole har hatt et tverrfagelig prosjekt om bærekraftig utvikling. 10. trinn fikk velge mellom to oppgaver en om Innerdalen eller om villreinstammen i Forollhogna. Oppgaven gikk ut på at vi skulle skrive om en nasjonalpark eller villreinstammen på Kvikne, men vi måtte tenke bærekraftig utvikling. Jeg valgte å skrive om villreinstammen fordi jeg synes det er et veldig viktig tema når det kommer til bærekraftig utvikling. Det har veldig mye å si på villreinstammen hvordan vi forvalter den. Og der kommer bærekraft inn, men vi må også tenke klima og miljø når vi tenker bærekraft.

Starten av skoleåret hadde hele skolen et tverrfagelig prosjekt om bærekrfatig utvikling. 8. og 9. trinn på kvikne skole ble delt inn i gruper de vær gruppe fikk en oppgave hver, det var sosiale forhold, klima og miljø og økonomi. 10. trinn skulle egentlig på en tredagers tur i Rondane, men på grunn av den situasjonen vi er i nå ble den turen avlyst. så istedenfor Rondane ble det lokal tur. Vi starta turen fra vesle Orkelsjøen og gikk til Innerdalen. Og siden det ikke ble Rondane fikk vi en annen oppgave en den som bruker være rettet mot Rondane turen.

Så vi fikk velge om vi ville skrive om Forollhogna eller Innerdalen. Jeg valgte Innerdalen fordi jeg synes det er ett veldig fint område. Det har også mange jakt og fiske muligheter innen for området. Også er jeg kjent innover der, så da ble det litt lettere og skrive om.